Hoe wik en weeg je de belangen van jezelf en anderen in je werk?

Om je als people-professional de mogelijkheid te geven een beeld te krijgen van je morele leer-kracht en de morele stijl, hebben we een vragenlijst te ontwikkelen. De vragenlijst is in een van de deelonderzoeken van mijn promotie-onderzoek gevalideerd.

Het Profiel Moreel Auteurschap creëert de mogelijkheid om even stil te staan en na te denken over je praktische kennis. Door erover te spreken met anderen, verrijk, slijp en ontwikkel je jouw praktijk-kennis tot praktische wijsheid – Phronesis. Wellicht kan je hierdoor je professioneel handelen beter doorgronden wat betreft de morele keuzes die verbonden zijn met de taal en de verhalen van je professie.Om je Phronesis te verkennen, te overdenken en bespreekbaar te maken, benoemen we de zes taken van moreel auteurschap, waar je jezelf in je dagelijkse praktijk, voor gesteld ziet. De stellingen in de door jou ingevulde vragenlijst geven een beeld van deze zes taken van moreel auteurschap. Elke taak wordt kort omschreven, waarna het persoonlijk profiel wordt weergegeven. De rapportage van het persoonlijk profiel geeft per onderscheiden taak in een staafdiagram een overzicht van je scores en tevens een aantal reflectievragen die je kunt gebruiken voor een zelf-gesprek of een gesprek met anderen over je Profiel Moreel Auteurschap.

 

 

Als je de vragenlijst wilt maken, klik dan hier

 

 

Terug