Met het reflectiewiel voor moreel auteurschap voor u op tafel, kan je jouw verhaal dat je bezig houdt over een kwestie of gebeurtenis gestructureerd onderzoeken.

Het refectiewiel bevraagt de zes taken waar je werk van moet maken om moreel auteurschap te ontwikkelen:

Moreel commitment, morele opmerkzaamheid, Morele oriëntatie en positionering, morele performance en de morele evaluatie.

Zes taken die people-professionals uitdagen hun morele verhaal te herschrijven, keer op keer zich vragen te stellen over wat het bewogen heeft en wat hen nu beweegt. People professionals uitdagen om problemen niet uit de weg te gaan, maar om er opzoek naar te gaan en ze te omarmen. Pro-actief de morele dimensie van hun werk te verkennen en te ‘vertalen’ om er zo aan te ‘mora-leren’.

reflectiewiel

Om (aanstaande) people professionals en hun opleiders de gelegenheid te bieden om met eenzelfde taal,  ‘vakjargon’ , de morele dimensie van hun werk te verkennen , te bespreken en om ervan moreel te leren, is het reflectiewiel ontwikkeld als hulpmiddel om j eigen verhaal te onderzoeken, alleen in een zelf-gesprek of met anderen in een groepsgesprek.

Vertel kort tegen jezelf en/of anderen welke gebeurtenis je wilt onderzoeken. Kies vervolgens één van de taken (behalve de morele evaluatie -waarmee je je zelfonderzoek afrondt) en probeer de vragen van de taak te overdenken en te bespreken. Hou bij het bespreken de geschetste gebeurtenis steeds goed voor ogen. Bespreek en onderzoek zo alle vijf taken om tenslotte de te eindigen met de zesde taak, de morele evaluatie. De vragen van de morele evaluatie dagen je uit om na te denken welke morele les je uit het onderzoek kunt leren.

Het bespreken van een kwestie met behulp van het reflectiewiel leidt tot (zelf-)onderzoek van je moreel auteurschap en dat van je eventuele gesprekspartners. Het onderzoek daagt je uit tot het gestructureerd her-talen en her-vertellen van jouw verhaal over de gebeurtenis en zet je aan tot reflectie van je persoonlijke ‘moraleren’ en daardoor ook van het moraleren van de groep waar je deel van uitmaakt.

Terug