Om na te kunnen denken over de wijze waarop wij ons werk doen en om van gedachten te kunnen wisselen over hoe we ons werk goed werk kunnen laten zijn dat we succesvol kunnen uitvoeren zonder zelf op te branden, hebben we in 2008 het model ‘Duurzaam Succesvol Werkgedrag ‘ ontwikkeld.

In de beroepsopleidingen van professionals woorden begrippen als kwalificaties, beroepsbekwaamheden en competenties vaak door elkaar gebruikt. Dit levert verwarring op. Daarom wordt in het model duurzaam succesvol werkgedrag aangegeven hoe de verschillende begrippen door ons worden gebruikt .

In onderstaande video van ongeveer 12 minuten komen de basale begrippen aan de orde die wij gebruiken om over duurzaam succesvol werk  te kunnen denken en om met elkaar te kunnen bespreken.

Het gaat om de volgende begrippen:

  • de metafoor ijsberg
  • narratief-biografisch perspectief (Kelchtermans, 2000)
  • Kennis, Vaardigheden, Inzicht
  • (kern-)Competenties
  • persoonlijke kwaliteiten
  • persoonlijkheid
  • kwalificaties
  • beroepsbekwaamheden
  • beroepsopvatting
  • Ondersteuningsvormen: Sturen, begeleiden en coachen

In het model maken we onderscheid tussen succesvol werkgedrag en duurzaam succesvol werkgedrag. Als een professional conform de beroepsbekwaamheden in de praktijk laat zien dat hij/zij voldoet aan de kwalificaties, spreken we van succesvol werkgedrag. Dit werkgedrag behoeft niet zondermeer gebaseerd te zijn op persoonlijke kwaliteiten. Het kan werkgedrag zijn dat ontstaan is uit imitatie. Pas als succesvol werkgedrag als onderleggers persoonlijke kwaliteiten heeft die passen bij de persoon die je bent (persoonlijkheid), spreken we van gezond, duurzaam succesvol werkgedrag.

Terug