Professionals die in hun werk zich richten op het welzijn van mensen noemen we people-professionals.

We denken daarbij aan:

  • peuterleiders, leraren en leidinggevenden in onderwijsorganisaties
  • pedagogen en psychologen
  • jeugd- en maatschappelijk werkers
  • verpleegkundigen en medici
  • politie en ordehandhavers
  • werkers in de sport en cultuur

Terug