Om ‘craftmanship’ in je professie te ontwikkelen, is het nodig om bij tijd en wijle bewust te worden van de persoonlijke verhalen die stem hebben in je leven, van de sociale omgeving die ertoe doet, van de taal en typen verhalen die je gebruikt in je gedachten en die vormgeven aan de keuzes die je maakt.

Craftmanship is kunde en kunst verstrengeld met elkaar.

Met het introduceren van het concept ‘moreel auteurschap’,  wil ik de mogelijkheid creëren om even stilte staan. Om na te denken over onze praktische kennis om die het ontwikkelen tot praktische wijsheid – phronesis- , door erover te kunnen spreken met anderen, zodat we de phronesis verrijken en daardoor wellicht ons leven en onze professie beter kunnen doorgronden op de morele keuzes die verbonden zijn met onze taal en onze narratieven.

Om die kunst en kunde te verkennen en te overdenken benoem ik in het concept moreel auteurschap een zestal taken waar je je voor gesteld ziet om te doorgronden:

 

Zes taken die people-professionals uitdagen hun morele verhaal te herschrijven, keer op keer zich vragen te stellen over harde gronden, moerassige laaglanden, kruispunten, leerpunten en rustpunten. Professionals uitdagen om problemen niet uit de weg te gaan, maar om er opzoek naar te gaan en ze te omarmen. Pro-actief de morele dimensie van hun werk te verkennen en te ‘vertalen’ om er zo aan te ‘mora-leren’

 

U kunt over elke taakdimensie meer lezen door op de titel te klikken:

  1. Moreel Commitment / morele betrokkenheid
  2. Morele opmerkzaamheid
  3. Morele oriëntatie
  4. Morele positionering
  5. Morele performance/ morele doen-en-laten
  6. Morele evaluatie

 

 

 

 

Terug