De volgende publicaties zijn gerealiseerd:

Het eerste (empirische) onderzoek naar de morele  dimensies van het handelen van beginnende leerkrachten heeft geleid tot:

en bijdrage aan het boek ‘Complexity in Education’. 

Gertsen, R. (2016). Shaping Phronesis. No Polish without Friction. In Bakker, C., Montessori, M.N. (Eds.) (2016). Complexity in Education. From Horror to Passion. 97-119. Rotterdam: Sense Publishers

Daarnaast zijn een tweetal artikelen aangeboden aan Engelstalige Journals:

  • Rob Gertsen, Harmen Schaap, Cok Bakker (2017). Moral Meaning-making of Novice Teachers in Primary Education: a Narrative Approach.
  • Rob Gertsena, Harmen Schaapb, Mariëtte van den Hovenc, Cok Bakker (2017). The Moral Meaning Making of Novice Teachers

 

In de tweede studie is het concept ‘moreel auteurschap’ uitgewerkt en wordt met de narratieven uit het eerste deelonderzoek getoond dat de zes onderscheiden taken van moreel auteurschap relevant zijn om nader te bestuderen. De studie heeft geresulteerd in een in 2017 gepubliceerd artikel in:

Gertsen, R., Schaap, H.  & Bakker, C. (2017). Moral Authorship of Novice Teachers in primary education. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 23, 570-582.

 

In het derde onderzoek is een vragenlijst voor zelfonderzoek omtrent moreel auteurschap ontwikkeld en getest. Beginnende leraren en meer ervaren leraren wordt gevraagd de vragenlijst te maken. In november 2017 zal er op de AME-conferentie in St. Louis, USA verslag worden gedaan van de onderzoeksresultaten, waarna in het begin van 2018 het artikel zal worden aangeboden aan een Engelstalig Jounal.

 

 

Terug