Morele kracht

De Nederlandse samenleving verwacht van organisaties/bedrijven in Nederland dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen en een bijdrage leveren aan het verbeteren van onze samenleving. Dit vraagt ​​van de people-professionals dat zij zich bewust zijn van de morele implicaties van hun werk. Het werk dat zij realiseren, maar ook de voorbeeldrol die zij in hun werk vervullen, zijn belangrijk.

Het begin van iedere loopbaan, is voor de meeste professionals een periode waarin grote veranderingen in hun identiteit plaatsvinden. De invloed van de organisatie waarin zij werken, heeft effect op de vaak fragiele identiteit van een beginnende professional.
People-professionals ervaren in de steeds sneller veranderende samenleving, die steeds meer beïnvloed wordt door gebeurtenissen elders op de wereld,  een toename van intensiteit en verantwoordelijkheid in hun werk. Ze worden meer en meer dagelijks geconfronteerd met cliënten, met leidinggevenden, maatschappelijke organisaties, controle-instanties, politiek en niet te vergeten met de beroepsgroep van hun professie zelf. Al deze steakholders in hun beroepsveld doen op een of andere wijze een beroep op de people-professional. Deze intensivering van het werk vereist dat professionals bewust en professioneel reflecteren op de vele keuzes die ze dagelijks maken.

In de beroepsopleidingen zijn de aankomende professionals veelal gericht geweest in de reflecties en feedback op het verbeteren van de primaire vaardigheden van hun beroep. Het is echter van groot belang voor duurzaam succesvol werkgedrag dat er in reflecties ook aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheid om te kunnen kiezen hoe jij je werk goed wil doen.
Het concept  ‘Moreel Auteurschap’ richt zich op de ontwikkeling van de ‘morele capaciteiten’ van de people-professional, met als uitgangspunt dat je het proces van morele afwegingen en keuzes bewuster kunt inzetten en als morele kracht kunt gebruiken voor duurzaam succesvol goed werk.

Moreel Auteurschap zien we als de morele (leer-) kracht van de people-professional, waarmee hij of zij de verantwoordelijkheid voor het professionele handelen kan nemen, dit kan laten zien/horen aan de steakholders en die verantwoordelijkheid ook pro-actief wenst af te leggen.

Moreel-auteurschap wordt opgevat als een proces van het continu doordenken van drie vragen:

  • Hoe ‘weet’ ik( hoe ‘ken’ ik) ?
  • Wie ben ik? en
  • Wat voor relaties wil ik aangaan ?

In Moreel Auteurschap zijn drie elementen van belang:

  • verwerven van controle over gedachten en reacties
  • ontwikkelen van een persoonlijke levensvisie
  • je leven authentiek leven

Moreel auteurschap als morele (leer-) kracht geeft de people-professional de mogelijkheid vanuit een breder perspectief zijn of haar mogelijkheden te (ver-)kennen, zichzelf beter te begrijpen en is de professional beter instaat om authentieke relaties op te bouwen, zowel privé als in het werk.

Moreel Auteurschap is een narratief proces. In de verhalen die people-professionals tegen zichzelf vertellen of met anderen delen oefenen zij het moreel auteurschap uit.
Moreel Auteurschap is een slijpsteen voor de geest.

Vertelde verhalen zijn het ‘oefenterrein’ waarin de people-professional zichzelf probeert te begrijpen, grip probeert te krijgen op het werk, het leven en op de onderliggende morele keuzes.

Terug