Naast de professionele omgeving die op de home-pagina staat vermeld, zijn er een aantal interessante sites rondom de thematiek van deze website:

  • Waarom leraren meer zouden moeten filosoferen?
  • Voor informatie over kritisch denken kijk op e website van Stg. Kritisch denken
  • Voor informatie over leven lang leren en inspirerend onderwijs zie de website van the crowd
  • Om anders te denken zie de website van kernwaarden van Openbaar Onderwijs
  • Advies groep voor Identiteit, levensbeschouwing en onderwijs: Agilo
  • Artikelen over het thema van  ‘de bredere verantwoordeljkheid’ van onderwijs, leraren, leidinggevenden en besturen op de website van het nivoz.
Terug