Wie ben ik?

Kennis maken, onderwijs ontwerpen, leermomenten voor leerlingen en leraren construeren is een rode draad in mijn onderwijswerk van de afgelopen 41 jaar.

In 1976 begon mijn onderwijsloopbaan op de Sint Jozefschool in Bussum, waar ik leraar werd van klas 4 (groep 6). Tijdens het eerste jaar volgde ik een avondopleiding voor gymnastiekonderwijzer. Vanaf 1977 heb ik drie jaar als vakleerkracht gym gewerkt. Geïnspireerd door Suus Freudenthal, heb ik nieuwe werkvormen voor bewegingsonderwijs in Jenaplanscholen ontwikkeld. In 1980 ben ik weer als leraar gaan werken in groep 3/4. Ik kreeg de opdracht mee om de integratie tussen kleuteronderwijs en lager onderwijs te realiseren. In de ruim 16 jaar die volgden heb ik in alle groep van de basisschool les gegeven. De bovenbouw (groep 7/8) had mijn voorkeur. De laatste 5 jaar van die periode heb ik als directeur van de Fatima-Jozefschool gewerkt.

rob gertsen - morele leerkrachtAls leraar heb ik vele jaren mogen participeren in ontwikkelingsonderzoek van Leen Streefland van het Freudenthal Instituut van Universiteit Utrecht en zo een bijdrage kunnen leveren aan realistisch rekenonderwijs. Vanuit deze ervaring ben ik met een eerste graad onderwijsbevoegdheid Pedagogiek op de Pabo van de Hogeschool Utrecht terecht gekomen als docent reken-wiskundeonderwijs. In 1996 ben ik daarmee gestopt om als directeur van een in Almere nieuw op te richten basisschool (KBS de Pirouette) letterlijk en figuurlijk(inhoudelijk) een school op te bouwen. Naast het bouwen en inrichten van het schoolgebouw heb ik een bijzonder schoolwerkplan opgezet waarin drie pijlers een centrale rol speelden: programma alternatieve denkstrategieën (Padleerplan), programma Lichaamswerk (vorm van yoga) en programma anders leren(planmatig opzetten van leren-leren-activiteiten). Een avontuur waar ik met veel voldoening op terug kijk.

Toch ben ik in november 1999 weer teruggekeerd op de Hogeschool Utrecht om een nieuwe uitdaging aan te gaan: het opbouwen van nascholing- en professionaliseringsactiviteiten van Centrum Theo Thijssen. Belangrijke activiteiten de afgelopen 17 jaren zijn geweest het opzetten van een assessmentcenter voor zij-instroom, het (mede) ontwerpen van de competentiegerichte zij-instroomopleiding. Tevens heb ik deelgenomen aan het registratie traject van de VELON (vereniging voor lerarenopleiders) en heb ik voor de Stichting Registratie Lerarenopleiders enkele jaren als collega-beoordelaar in registratietrajecten van andere lerarenopleiders opgetreden. In het opleiden en professionaliseren van leraren speelt het bewustmaken en beïnvloeden van de persoonlijke praktijktheorieën over onderwijs een essentiële rol. In onderzoek voor mijn doctoraal studie Onderwijskunde die ik in 2008 aan de Universiteit Utrecht heb afgerond, heb ik het gebruik van narratieven als reflectie-instrument voor leraren in kaart gebracht. Ter ondersteuning van het ontwerpen van nieuwe professionaliseringsactiviteitn heb ik het model Duurzaam Succesvol Werkgedrag ontwikkeld.

De afgelopen 17 jaar heb ik met het team van Centrum Theo Thijssen nieuwe professionaliseringstrajecten ontwikkeld op het gebied van Opbrengst gericht werken, Hoogbegaafdheid & Differentiatie, Vroeg vreemde Talen onderwijs (Engels), Wetenschap, excellentie en techniek, Kweekvijver management en middenmanagement opleidingen en recent de opleiding Kritisch denken, argumenteren en betogen.

De afgelopen vier jaar heb ik drie dag per week kunnen besteden aan mijn promotie-onderzoek over de morele kwaliteiten van leraren.

Terug