Deze website gaat over de ontwikkeling van de geestkracht van de leraar.
Leraren maken elke dag eindeloos veel keuzes om hun werk goed te laten verlopen.
Maar is hun werk ook goed werk?
Goed werk is méér dan je werk goed doen!

Wat werkt en wat goed is wordt vaak door 'trial and error' ontdekt.
Leraren leren de morele kant van hun werk vaak 'door schade en schande'.
Het vinden van de juiste aanpak van het onderwijswerk lijkt op het maken van een touwfiguur met tien vingers. In de lerarenopleiding is van alles uitgelegd, voorgedaan en geoefend en als je dan denkt 'dat kan ik ook!', is de werkelijkheid net even gecompliceerder.

Je ontdekt dat allerlei belangen door elkaar lopen en met elkaar vervlochten zijn waardoor het net even anders loopt. Aan het dagelijks werk van leraren liggen veel morele keuzes ten grondslag. Het zijn de lijnen waar je niet altijd op let.
Startende leraren, maar ook ervaren leraren maken zo heel wat 'vingerfiguren' mee en maken prachtig onderwijs, maar zien niet altijd alle lijnen.

De verhalen over deze ervaringen geven leraren de mogelijkheid om ervan te leren en hun morele leer-kracht te versterken.
De website is bedoeld voor leraren, maar leidinggevenden, schoolopleiders, begeleiders, schoolcoaches en natuurlijk leerlingen en ouders zijn van harte uitgenodigd om hun verhaal ook te vertellen.
Insteek van de website is de leraar te ondersteunen in het uitbouwen van zijn morele leer-kracht.
De thematiek van deze website is een van de onderwerpen waar het lectoraat Normatieve Professionalisering van de Hogeschool Utrecht onderzoek naar doet.

In Blogpost staan we stil bij de actuele gebeurtenissen die interessant zijn voor onze geestkracht.
We hopen dat u ons gaat volgen op twitter (zie button rechts van het beeld)